POSTUP PŘI VAŠÍ OBJEDNÁVCE


1

VYHLEDNETE SI VOZIDLO, KTERÉ CHCETE

2

KONTAKTUJTE NÁS

3

ADMINISTRATIVU VYŘÍDÍME ZA VÁS

4

PLATBA PŘEVODEM NA ÚČET

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO OBCHODOVÁNÍ


Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o registraci plátce DPH

Kopie občanského průkazu podepsaná jednatelem společnosti popř. kopie pasu


KONTAKTUJTE NÁS